[Historiek]

Start het filmpje

De in Oostnieuwkerke wonende Emiel Decadt, die afstamde van een familie die tot in de zesde generatie kuipemakers waren, kocht in 1927 voor zijn zoon Gabriël een stuk grond te Vlamertinge in de onmiddellijke nabijheid van de spoorweg.

Gabriël Decadt kwam zich op dat stuk grond vestigen met als doel een boomzagerij op te richten. Het perceel was hiervoor zeer goed geschikt omdat in die tijd de spoorweg bijna het enige transportmiddel was voor lange afstanden. Voor transport in de streek werd toen nog de met paarden bespannen boomezel of tribool gebruikt.

Omwille van de sterke concurrentie had Gabriël Decadt het niet gemakkelijk om met zijn nieuwe handelszaak door te breken. Gelukkig kon hij rekenen op de hulp van zijn echtgenote Maria, die dagelijks in de boomzagerij meehielp waar ze kon.

De oorlogsjaren waren opnieuw een moeilijke tijd maar in de jaren 50 begon het bedrijf toch stilaan te groeien. De boomezel werd vervangen door een vrachtwagen en nieuwe magazijnen werden opgetrokken.

In 1963 is de handel overgegaan op de zonen Jozef en Daniël Decadt. Er werd meer en meer overgeschakeld van boomzagerij naar hout- en plaathandel. Een toonzaal in chaletvorm diende als toonzaal voor plafonds en muurbekledingen.

Twaalf jaar later, in 1975, is de PVBA Decadt ontstaan. Ze telde drie bedienden en tien arbeiders. In 1983 kwam Stefaan Decadt, zoon van Jozef, in het bedrijf. De zaak breidde gestaag uit : nieuwe bedienden en arbeiders, de computer deed zijn intrede, het productengamma nam steeds toe. Al gauw werden de bestaande faciliteiten te beperkt.
In 1988 werd een nieuw bureel- en toonzaalcomplex gebouwd op de plaats van de vroegere boomzagerij. In 1989 verliet Daniel Decadt het bedrijf om, samen met zijn zonen, een eigen zaak op te starten.

De PVBA werd omgevormd tot NV Decadt houthandel, met Stefaan als zaakvoerder. De houthandel bloeide, maar de boomzagerij verouderde sterk. Hierop besliste Stefaan in 1997 om op de nieuwe industriezone ‘de Hoge Akker’ een moderne en polyvalente boomzagerij te bouwen. Voornamelijk wordt er palethout in populier of spar gezaagd, maar door zijn polyvalente opstelling kan er ook vlot overgeschakeld worden op douglas, epeciabalken en larix planken. De zagerij werkt autonoom als zusterbedrijf “Decadt Boomzagerij NV”.

Begin 2006 werd in de houthandel een volledig computergestuurde opdeelzaag met automatisch platenmagazijn in gebruik genomen. Platen kunnen nu snel, perfect en met grote hoeveelheden op maat gezaagd worden.

In 2007 werd een Powermat 1000 4-zijden schaafmachine, eveneens computergestuurd, aangekocht . Grotere hoeveelheden hout, met vluggere omschakeling naar andere profielen kunnen zuiver geschaafd afgeleverd worden

De boomzagerij vermoderniseerde in 2008 met een nieuwe boomwagen type “spider”, zodat de produktie en het rendement nog een flink stuk werd opgevoerd

Momenteel werken er een 30-tal personeelsleden in de 2 bedrijven samen.

In 2013 en 2014 werden nieuwe houtbewerkingsmachines gekocht en een nieuwe loods voor houtstapeling bijgebouwd.